První instalace NasTub.cz

Na keltský svátek ohňů BELTINE spouštíme VPS hosting s prvním nodem a registrujeme doménu NasTub.cz. Platformu chceme začít testovat v budoucím produkčním prostředí. Náklady na webhosting se budou v počáteční fázi pohybovat kolem 600 Kč/měsíc. Za každý node a navýšení výkonu bude třeba navýšit cenu režie. Předpokládáme, že náklady na finální produkční verzi budou výrazně […]

Mise projektu NasTub.cz

Ve 21. století je svoboda slova, neutralita a nezaujatost médií na sociálních sítích nejistá. Pravidla pro pravdu určují veřejně nevolení zástupci, majitelé a ředitelé nadnárodních společností provozující sociální sítě. Považujeme za důležité zachovat principy základních práv a svobod v této společnosti, aby myšlenkám věcným, kritickým i teoretickým byl dán prostor ve vzájemné úctě a respektu. […]

Cenzura není řešení

Ke vzniku projektu nás inspirovala nedávná zkušenost, kdy bylo odstraněno video Jaroslava Duška a Milana Calábka a o zhruba v březnu 2021 pak byl na 14 dnů zablokován YouTube kanál Igora Chauna. Jsme přesvědčeni, že svoboda slova je základem společnosti. Proto jsme se rozhodli vytvořit bezpečný prostor pro sdílení videí…

Filmová terminologie

Co musí znát dobrý kameraman? Musí znát druhy záběrů. Ty se dělí na velký celek, celek, polocelek, polodetail, detail, velký celek a záběr, kterému se podle původu říká „Americký plán“ nebo „Americký záběr“. Velký celek: Zobrazuje velkou scénu jedním celkovým obrazem. Do záběru se vejde třeba celý pohled do krajiny, panorama, scény s davem lidí. Postavám není vidět […]